Propera construcció d’un edifici d’ús administratiu a Sant Cugat, amb un concessionari Quadis dissenyat per BAILORULL Arquitectes amb JSS Efficient Engineering

JSS ja està treballant en la propera construcció d’un edifici d’ús administratiu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on Arquitectura i Salut són els paràmetres de referència, dissenyat per BAILORULL Arquitectes amb JSS Engineering. A la planta baixa d’aquest edifici, s’ubicarà un concessionari Quadis de referència amb marques tan prestigioses com Mercedes, Jaguar o Land Rover.

Els promotors i Arquitectes busquen en els seus edificis trets diferencials.  A banda dels habituals paràmetres de sostenibilitat dels edificis que tendeixen a un nivell d’emissions zero (nZEB), on JSS té una gran experiència, a través d’actuacions en l’envolvent i amb l’ús d’energies eficients i renovables  cada vegada més s’estan introduint aspectes de salut a les edificacions, que afecten els usuaris i al seu confort.

Com a exemple, repassem algunes de les actuacions que s’apliquen en aquests edificis:

  • La bona ventilació dels edificis i la seva gestió automatitzada amb sondes de qualitat d’aire i  la seva gestió en vers la climatització, la filtració de l’aire, la seva humidificació per evitar alteracions com la lipoatròfia i últimament el control als parkings de l’acumulació de gas radó. Tots aquests aspectes estan presents en el disseny.
  • Els espais verds, la gestió local de la vegetació, els paviments reflectius de les cobertes  i la seva eficiència en vers les necessitats de regulació.
  • La il·luminació natural dels espais, screens i la seva gestió, qualitat de llum i efecte fisiològic d’aquesta, eficiència de làmpades i de la seva gestió d’enceses. La protecció de la radiació amb vidres amb baixa emissió, les fusteries i vidres amb un molt bon comportament tèrmic i acústic i l’eliminació de ponts tèrmics.
  • La utilització de sistemes centralitzats, reutilització d’aigües grises i pluvials, disposició de panells fotovoltaics, etc..  Són aspectes que des del disseny de les instal·lacions col·laboren en aquest objectiu.

Però també com volem que siguin les oficines del futur, la seva flexibilitat, els graus de compartiment, els espais comuns etc… Podeu veure altres actuacions en edificis administratius recentment realitzats com les Oficines de Cuatrecasas al 22@, un nou edifici d’oficines de més de vint plantes al 22@ amb GCA Architects, i un altre edifici d’oficines al 22@ amb Batlle & Roig.