“Slow Offices Sant Cugat”, un projecte que segueix la filosofia H. A.O.S. System

En el pròxim edifici d’oficines de Marcove Immobiliària a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), BAILORULL i JSS Efficient Enginnering aposten per H.A.O.S System Health, Architecture; Urbanism; Sustainability. És un sistema constructiu basat en la cerca d’un edifici sa i sostenible, on el disseny de l’espai, i cadascun dels elements que l’integren, tenen un perquè científic que el justifica, fonamentat en la salut dels seus usuaris i en el respecte de l’entorn on se situa.