Sostenibilitat amb propòsit

La directora financera i comercial de JSS, Mª Lluïsa Sánchez, assegura que la cultura de la innovació s’assimila millor si es tracta d’una cultura empresarial. 

A JSS creiem que es tracta d’actuar “a l’ombra”, sense tècniques espectaculars o mètodes que requereixin d’eines especials, pessigant els procediments per aconseguir diferències que després seran significatives. 

– Posem el client al centre i analitzem la seva experiència

– Mapegem el Job to be done

– Fem una gestió econòmica intel·ligent mesurant i analitzant amb rigor

Establim palanques de control en la delegació de funcions

– Avaluem l’acompliment i fomentem la gestió del talent

La sostenibilitat econòmica és la primera mesura de responsabilitat social i la que permetrà establir sous emocionals, conciliació personal i familiar, formació contínua, pla de carrera i reconeixement professional.  

Volem en síntesi que aquesta eficiència i sostenibilitat serveixi per construir una organització que s’articuli sobre la base d’un “propòsit” que doni sentit a tot, que sigui el gèrmen d’una cultura empresarial pròpia amb la que es puguin sentir identificats els treballadors i, per tant, que els estimuli a donar el millor d’ells mateixos.