Enginyer tècnic industrial

Experiència i polivalència

Enginyer industrial elèctric de formació, Amadeu Novell és un dels membres de l’equip tècnic de JSS amb més experiència, ja que es va iniciar en la professió el 1986. El seu perfil destaca per la seva gran versatilitat, sent capaç de desenvolupar projectes d’instal·lació de tot tipus i solucions de gran qualitat tècnica. Entre els projectes destaquen equips per a la indústria, instal·lacions de climatització i projectes elèctrics, entre moltes altres funcions.

Durant la seva carrera professional Amadeu Novell ha seguit formant-se sempre per ampliar el seu coneixement. En aquest sentit ha realitzat el Curs de càlcul de càrregues tèrmiques en edificis de la Universitat Politècnica de Catalunya, el Curs de sistemes de climatització de VRV Mitsubishi i un curs de riscos laborals en obra.