Director Tècnic

Enginyer industrial

Experiència i polivalència

Enginyer industrial de formació, Borja Bernal compta amb més de 15 anys d’experiència en el sector i la seva polivalència suma en un equip tècnic que garanteix que qualsevol projecte d’enginyeria d’instal·lacions sigui desenvolupat correctament, treballant a més colze a colze amb el client i oferint solucions novedoses i eficaces.

El perfil de Borja Bernal permet a JSS abastar un gran ventall de serveis i solucionsper a projectes d’enginyeria d’instal·lacions urbanes i d’edificació, en l’àmbit industrial i en el d’obra civil, en edificis privats i en equipaments de serveis públics.

Borja Bernal és també un professional en continu aprenentatge que amplia la seva formació constantment en la línia de la filosofia d’empresa de JSS. En aquest sentit compta amb el Curs de REVIT MEP i Instal·lacions, el Curs en Càlcul i disseny de sistemes de climatització, el Curs d’elaboració de projectes d’activitats, el Curs d’adaptació al nou CTE per a les estructures i el Curs d’energia solar tèrmica.