CEO i Soci fundador

Enginyer tècnic industrial

Estratègia i visió de futur

Una de les claus de l’èxit de JSS és sens dubte la figura de Francesc Juncosa, soci fundador i CEO de l’empresa. Responsable de l’estratègia i visió de futur de la companyia, Francesc Juncosa ha convertit JSS en un referent en l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions després de crear-la el 1990 juntament amb l’arquitecte Mª Lluïsa Sánchez. Llicenciat com a pèrit químic i homologat com a Enginyer Tècnic Industrial, Francesc Juncosa va començar implementant generadors de vapor per a la indústria per a posteriorment introduir-se en les energies alternatives dissenyant un captador solar per utilitzar l’energia solar. En aquest sentit, va realitzar un Màster en aprofitament d’energia solar per la Universitat Politècnica de Madrid. També és Màster en Direcció i Producció per l’EAE Business School a Barcelona.