Enginyer tècnic industrial

La gestió de la qualitat

Enginyer tècnic industrial amb més de 15 anys d’experiència, Pedro Rojano és el responsable de qualitat de JSS i garant que tots els processos comptin amb la màxima qualitat possible.

Pedro Rojano compta amb una formació específica i completa en l’àmbit de l’auditoria interna. En aquest sentit disposa de la certificació ISO 9001, atorgada per Qualinneo, un instrument organitzatiu que defineix els requisits dels sistemes de gestió de qualitat interns. Això permet a JSS disposar d’una metodologia de treball molt específica referent als processos, garantint sempre el compliment de totes les normatives de qualitat en els projectes que desenvolupa.

Pedro Rojano també és un expert en l’entorn del Building Information Modelling (BIM) i desenvolupa les tasques de BIM Manager, gestionant i coordinant l’equip de JSS que treballa amb aquesta eina, així com totes les informacions que generen els sistemes BIM.