Team JSS: Pedro Rojano, la gestió de la qualitat

Cada professional de JSS, a més a més dels seus coneixements i experiència a l’àmbit de l’enginyeria d’instal·lacions està especialitzat també en un camp concret, el que ens permet oferir solucions innovadores i totalment adaptades a les necessitats dels nostres clients. 

L’equip de JSS treballa colze a colze amb el client per obtenir una solució personalitzada i que s’adapti a les necessitats de cada projecte. Un dels pilars de la satisfacció del client és la gestió y la consecució de la qualitat requerida. 

Pedro Rojano és el responsable de garantir que tots els processos comptin amb la màxima qualitat possible. Enginyer tècnic industrial amb més de 15 anys d’experiència està amb nosaltres des de fa 10 anys, on ha anat desenvolupant la seva carrera, creixent professionalment i ajudant a JSS a créixer com empresa. 

En Pedro compta amb una formació especifica i completa en l’àmbit de l’auditoria interna. Gaudeix de la  certificació ISO 9001, atorgada per Qualinneo, un instrument organitzatiu que defineix els requisits dels sistemes de gestió de qualitat interns. Això permet a JSS disposar d’una metodologia de treball molt específica als processos, garantint sempre la màxima qualitat. Aquesta auditoria interna constant garanteix que JSS  compleixi amb totes les normatives de qualitat en tots els projectes que desenvolupa. 

Pedro Rojano també és un expert en l’entorn BIM i desenvolupa les tasques de BIM Manager, gestionant i coordinant l’equip de JSS que treballa amb aquesta eina i gestionant totes les informacions que generen els sistemes BIM.  

El BIM Manager és qui garanteix que totes aquestes informacions flueixin correctament i que es desenvolupin totes les especificacions requerides pel client d’una manera correcte. 

A més, hem d’afegir que en aquest àmbit, Pedro Rojano transporta el seu estàndard de qualitat a l’entorn BIM, garantint un projecte final totalment satisfactori.